Yapı Taşları

Müşterisi olamayan bir işin ya da şirketin ticari hayatına devam etmesi imkânsızdır. Müşteriler ihtiyaçlarını daha iyi tahmin edebilmek için ortak ihtiyaçları, ortak davranışları ve diğer ortak özellikleri göz önüne alınarak gruplandırılabilir. Değer önerisi şirketin müşteriye sunduğu yararlar paketi toplamıdır. Bazı değer önerileri yaratıcı ve özel hazırlanmış paketler olabilir. Bazıları ise hali hazırda pazarda bulunabilen ancak değişik özellikler içerirler. Genellikle yapı taşları incelenirken işletmeler bu hususu şu başlıklarda ele almışlardır. Bunlar sırasıyla Müşteri Grupları, Değer Önerisi ( satılan şeyler), Kanallar(satış yolları), Müşteri İlişkileri, Gelir Akışı, Temel Kaynaklar, Temel Faaliyetler, Temel Ortaklıklar, Maliyet Yapısı olarak verilebilir. Müşteriler davranışlarına göre işletmemiz tarafından sınıflara ayrılırlar daha sonra bu sınıflar davranışlarına ve alışkanlıklarına göre alt sınıflara ayrılırlar.

Suff olarak biz piyasamızda hareketlilik gösteren müşteri davranışlarına dikkat etmek zorundayız. Piyasamızda faaliyet gösterirken bu kadar özenle hareket etmemizin nedeni müşterilerimize verdiğimiz değerdir. Bu işlevin anlatıldığı şekilde düzenlenmesi gelir akışı, temel kaynakların düzenlenmesi, temel faaliyetlerin organize edilmesi gibi noktalarda bize hareket kolaylığı sağlamaktadır. Bunları doğru şekilde organize edilmesi ise bize gelecekte yapılacak ortaklıklar ve firmanın mali yapısı noktasında destek olacağını düşünmekteyiz.