İnsan Kaynakları

Organizasyonlar amaçlarına elemanları sayesinde ulaşır. Dolayısıyla organizasyonun verimi üzerinde en güçlü etkiye sahip olanlar onlardır. İnsan kaynakları fonksiyonun etkili olabilmesi, organizasyonun diğer fonksiyonlarıyla tam bir işbirliği içinde olmasına bağlıdır. Suff olarak bizim başlıca çabalarımızı pazarımızdaki diğer firmalardan daha üstün üretim yapmak ya da hizmet vermek şeklinde yorumlayabiliriz. Böylelikle organizasyonumuzun pazar payını yükseltmeyi amaçlamaktayız.

Suff olarak bu yola girdikten sonra Teknoloji açısından sektörün liderliğini üstlenmek gibi bir nihai gayemiz vardır. Tüm bunları yaparken optimum işlev düzeyine ulaşmak başarmayı amaçladığımız ereklerden bir diğeridir. Böylelikle satış hacmimiz ve karlılığımızı da arttırmanın bir yolunu açmış oluyoruz. Böylelikle yapılan yatırımlardan yeterli getiri elde etmek ve israfı azaltarak masrafları azaltmak bir diğer amacımız olarak gözükmektedir. Bunların yanında çalışanların moralini yükseltmek aynı zamanda firmamızın imajını da güçlendirecektir.