Hedefler

Yaşadığımız sürece çeşitli kararlar vermek zorundayız. Bu kararları verirken, çocukluğumuzdan başlayarak bize öğretilen becerileri, düşünce sistemlerini kullanırız. Başlangıçta, dünyaya gelişimiz dâhil olmak üzere kararları bizim adımıza başkaları verir. Gelişip, büyüdükçe kendi kararlarımızı kendimizin alması ve bunun getirdiği sorumlulukları da öğrenmemiz beklenir. Karar alan, kararın sonuçlarından doğan bedeli de öder. Bu nedenle karar almak kadar, sonuçlarına katlanma sorumluluğunu da öğrenmemiz gerekir. Kendimiz için geleceği kurgularken kendimize nasıl hedefler koymuş ve onlara ne kadar ulaşmışsak, başarımızı ona göre değerlendiririz. Kurgulanmadan, planlanmadan elde edilenlere başarı demek mümkün değildir.

Hedef konulamadığı ya da konulan hedefler unutulduğu zaman önce zaman kaybı başlar. Sonra kişiler benlik saygılarını, öz güvenlerini yitirir ve vazgeçerler. Koyulan hedeften vazgeçmek, kendine olan güven kaybını derinleştirir. Hedef, gelecekte başarılması gereken konuları açıklayan bir bildirimdir. Hedefler, işin gereksinimleriyle, organizasyonun hedefleriyle, şirketin hedefleriyle ve çalışanın gelişim planıyla örtüşmeli. Her çalışanın en az bir tane kişisel gelişimiyle ilgili hedefi olması gerekiyor. Hedefler açıkça ortaya konulmadığında, yöneticiler çalışanların performansını objektif olarak değerlendiremeyebiliyor ya da yapılan hatalar öne çıkartıldığında çalışanın moralini bozabiliyor.