Değerlerimiz

Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek tutarlılığımızı sağlayan işlere imza atmak ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan değerler manzumesini kendimize yol gösterici olarak seçtik. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Temel değerlerimiz;
– Bütünlük ve Etik Davranış
– Dürüstlük
– Tüm Bireylere Özellikle de Müşterilerimize Saygı
– Sosyal Etraf ve Çevre Sorumluluğudur. 

Bunun yanında detaylarıyla saymak istediğimiz diğer hususlar şöyle sıralanabilir;

Adil ve dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak.  Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak.  Öncelikleri dikkate alarak esnek ve hızlı davranan. Hata yapmaktan korkmayan ve hatalardan ders almak ama istişaresiz iş yapmamak. Duyguları dikkate alarak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek. İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak. İşlerin kişilere bağlı olmadan sürdürülebileceği, kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı süreçleri ve sistemleri kurgulamak. Bu kurguları yaşatmak ve yazılı hale getirmek, müşteri, çalışan ve tedarikçi odaklı olmak. Yasal ve etik kurallara uymak. İşi ehline vermek, Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek. Konulan hedeflerde bulunan zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek.  Her zaman iyi niyeti, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları 3. kişiler ile değil kesinlikle dedikoduya meydan vermeden bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak. Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanarak israf etmemek, Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil bununla beraber bir yaşam ortamı olarak görmek Suff takımının bir üyesi olarak ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.